When it comes to sustainability, detail is everything. Our team of experts manages a core global equity portfolio of 40-60 thoroughly researched stocks, with careful risk management..

 

Čtěte více (EN)
Disruption is all around us. From new technologies to shifting trade patterns, the status quo is being challenged. Embrace disruption to seize the moment.
Čtěte více (EN)
Umělá inteligence
Čtěte více

Zde každý měsíc najdete aktuální přehled o kapitálovém trhu od Allianz Global Investors – včetně názorů odborníků a analýz týkajících se makroekonomických trendů a vývoje na světových trzích.

Čtěte více

Naši klienti se mohou spolehnout na Allianz Global Investors v oblasti odborných znalostí a řešení, které jsou podpořeny zkušenostmi z aktivního investování - na každém kroku.

 

Čtěte více

Fondy v centru pozornosti (registrované v ČR)

Allianz Global Investors

Opouštíte stránku Allianz Global Investors a přecházíte na

Vítejte na stránkách společnosti Allianz Global Investors pro Českou republiku

Zvolit roli
 • Profesionální investor
 • Na tyto stránky vstupujete jako „profesionální“ klient dle vymezení směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Chcete-li pokračovat, musíte mít zkušenosti a znalosti nezbytné k řízení investic, zejména pokud jde o rizika spojená se vstupem na tyto stránky.

  Pokud nejste „profesionální“ klient, doporučujeme vám tyto stránky opustit a ze stránek společnosti Allianz Global Investors přejít do sekce určené „soukromým“ klientům.

  Osoby z USA: Informace na těchto stránkách nejsou určeny americkým občanům, státním příslušníkům USA ani osobám z USA uvedeným v „Nařízení S“ Komise pro cenné papíry a burzu podle zákona o bezpečnosti z roku 1933.

  Účelem těchto stránek je poskytovat informace pouze o společnosti Allianz Global Investors a o produktech registrovaných pro prodej v České republice. Informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují nabídku k prodeji ani upsání jakéhokoli finančního nástroje.

  Informace a názory vyjádřené na těchto stránkách mohou být měněny a upravovány, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

  Váš vstup na tyto stránky se řídí českou právní úpravou a právními pojmy a obecnými podmínkami vstupu na tyto stránky.

  Vstupem na tyto stránky potvrzujete, že daným podmínkám rozumíte a že s nimi souhlasíte. Ve vašem nejlepším zájmu vám doporučujeme se s uvedenými podmínkami důkladně seznámit.

Zaškrtněte políčko a potvrďte podmínky.